Hvorfor?


Husker du hvordan 3,5 millioner europæere i 2016 skrev under på at stoppe TTIP og CETA– handelsaftalerne mellem EU, Canada og USA?

Modstanden virkede! TTIP blev lagt på køl, og en væsentlig del af CETA mangler stadig at blive godkendt i medlemsstaterne.

Men kampen er langt fra vundet endnu. Den farligste del af TTIP og CETA truer stadig vores demokrati. ‘Investor-State Dispute Settlement’ (ISDS) er en særlig form for domstol, som giver udenlandske investorer mulighed for at sagsøge et land, de har investeret i, hvis landet indfører lovgivning, der truer virksomhedernes forventede profit. Lovgivning, som vel at mærke er demokratisk vedtaget for at beskytte mennesker og miljø. ISDS indgår stadig i alle nye handelsaftaler forhandlet i EU. Og det skal vi sætte en stopper for!

Derfor samles ngo’er og fagforeninger i hele Europa dette forår i en kampagne, der én gang for alle skal stoppe ISDS, og samtidig føre til bindende lovgivning, der kan holde transnationale virksomheder ansvarlige for krænkelser af menneskerettigheder. At afskaffe ISDS er nemlig ikke nok.

Over hele verden krænker virksomheder menneskerettighederne uden at blive straffet. Mineselskaber forurener naturen, oprindelige folk bliver fordrevet fra deres land, og verden over finder man slavelignende forhold på arbejdsmarkedet. De udsatte har modsat virksomhederne ikke nogen mulighed for at opnå juridisk retfærdighed. Netop derfor skal vi erstatte ISDS med et system, der kan holde virksomheder ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser. Det lyder måske som en utopi. Men faktisk forhandles der lige nu i FN om en traktat, der skal gøre det muligt at dømme virksomheder for krænkelser af menneskerettigheder og give ofrene adgang til retfærdighed. Problemet er, at EU og medlemsstaterne, herunder Danmark, modarbejder traktaten ved ikke at deltage aktivt i forhandlingerne. Det skal vi lave om på!


Vil du vide mere?