Rettigheder før profit

- Stop ISDS -

Demokrati er ikke til salg!

Multinationale virksomheder har deres egen domstol (ISDS), hvor de kan sagsøge stater for demokratisk vedtaget lovgivning. Samtidig er der ingen måde at holde virksomhederne ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser.

Lad os lave om på det sammen!

Vores Krav:

  1. 1. Stop ISDS: Vi opfordrer EU og medlemsstaterne til at trække sig ud af handels- og investeringsaftaler, der indeholder ISDS, og samtidig at afholde sig fra at indgå lignende aftaler i fremtiden.
  2. 2. Vi opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte op om udarbejdelsen af en bindende FN-traktat, der skal holde transnationale virksomheder ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og gøre en ende på deres straffrihed. EU og medlemsstaterne skal gennem lovgivning forpligte virksomheder til at respektere menneskerettigheder og naturen i deres aktiviteter verden over.